KONSTNÄR

   
Jag vill här presentera mig själv som konstnär och spelman.
Förutom att spela fiol i Svärdsjö Spelmanslag är mitt huvudsakliga intresse att måla och rita.
Akvarellmålning kommer i första hand, men jag sysslar även med oljemålning och tuschteckning.
Uppväxt med färg och penslar i hemmet, eftersom pappa Erik var skicklig på akvarell- och oljemålning.
Han gjorde också många kurbitsmålningar.
Pappa Erik var min läromästare under uppväxtåren, men dessutom har jag studerat teckning, akvarell- och oljemålning på kurser.

Jag har vid flera tillfällen anlitats som illustratör i tidningar och gjort teckningar till annonser.

Tavlor som jag målat har spridit sig inom landet men även till Norge, Finland, Danmark, Polen, Tyskland, Holland, Belgien, England, Skottland, USA och Spanien.

I 'NBV':s regi har jag haft akvarellkurser i Falun och Svärdsjö. Då jag nu slutat efter 15 år fick jag NBV:s kulturstipendium för 2013.

År 1997 blev jag utnämnd till "Årets Dalakonstnär".

Galleri Or i Svärdsjö har mina tavlor till försäljning.

 

Tore i atiljén

     
SPELMAN  

Min fars morbror, Daniels Anders Jansson från Hillerboda, Svärdsjö, var riksspelman.
Han var även konstnär. Carl Larsson, Sundborn, kostade på honom utbildning på målarskolor i Göteborg och Stockholm.
Många låtar, som spelas i Svärdsjö Spelmanslag, är efter Daniels Anders.

Min far Erik var medlem i Spelmanslaget.
Jag har varit med i Spelmanslaget sedan 1953. Andra gäng som jag spelat tillsammans med är 'Köksgruppen', 'Bubo Spelmän' och gruppen 'Ocken som helst'.

Jag har även spelat klarinett i Svärdsjö-Envikens Orkesterförening i ett antal år.

Jag var med och sjöng i sångkvartetten 'Fyra Mas' i fem år. Det var i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Vi turnerade runt i Sverige samt hade framträdanden i radio och TV. Vi sjöng också in en grammofonskiva.

Min son Jan Östberg är också medlem i spelmanslaget. Sonsonen Emil spelar elbas i Borlängebandet Letters From The Colony och sonsonen Albin producerar elektronisk musik under artistnamnet ConnecteD.

 

Tore  
Fyra Mas
Daniels Anders Erik Janne Emil Spelmanslaget